Duh koji oživljava

5. nedjelja Korizme, godina A Molitva dana Svemogući Bože, samo ti možeš smiriti nepokorne želje i sklonosti grešnika. Daj svome narodu milost da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš, da u nestalnosti ovoga svijeta naša srca mogu biti ucijepljena ondje gdje su prave radosti, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji je u…