Osobine kršćanskih i kvazikršćanskih sekti

Riječ «sekta» može se tumačiti dvojako: kao grupa ljudi koja se od nečega odvojila ili kao grupa ljudi koja nekoga ili nešto slijedi (sljedba). Sekte možemo grubo podijeliti u tri grupe: kršćanske, kvazikršćanske i nekršćanske. U ovom članku ćemo se prvenstveno pozabaviti osobinama kršćanskih i kvazikršćanskih sekti, makar mnoge od tih osobina mogu imati i…