Brak i razvod

Post 2, 18-24; Pnz 24, 1-3; Mk 10, 2-12 Pitanje braka i razvoda uvijek je bilo složeno i zahtjevno za razmatranje, a čini se da u današnje vrijeme postaje još složenije. Isus se u navedenom čitanju iz Evanđelja našao u situaciji da je morao progovoriti o toj temi. No prije nego što prokomentiramo Isusov odgovor…

Kako reformirani kršćani gledaju na sakramente?

Reformirano i Episkopalno (Anglikansko) poimanje sakramenata  Ove dvije tradicije poštuju dva sakramenta: to su krštenje i Gospodnju večera. Sakramenti su vidljivi i sveti znaci i pečati koje je Bog uspostavio da bi nam se njihovom upotrebom jasnije objelodanila i zapečatila obećanja iz Evanđelja (Heidelberški katekizam). Ova dva sakramenta uspostavljena su osobno od Gospodina Isusa Krista…