Snaga Kristova uskrsnuća – propovijed 3. uskrsne nedjelje C

153 fish John 21-11

.

Čitanja:

.

1.čitanje: 5,27-32.40-41

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Veliki svećenik zapita apostole: „Nismo li vam strogo zabranili učiti uto ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.“ Petar i apostoli odvrate: „Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.“ Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Riječ Gospodnja.

.

Psalam: Ps 30,2.4-6.11-13

Antifona: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio

i nisi dao da se raduju nadamnom dušmani.

Gospodine, izveo si mi dušu iz podzemlja,

na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,

zahvaljujte svetom imenu njegovu!

Jer samo za tren traje srdžba njegova,

a cio život dobrota njegova.

Večer donese suze, a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni,

Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje,

Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

.

2. čitanje: Otk 5,11-14

Čitanje Otkrivenja svetog apostola Ivana

Ja, Ivan, vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa: „Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!“ I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: „Onomu koji sjedi naprijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!“ I četiri bića ponavljahu: „Amen!“ A starješine padnu ničice i poklone se.

Riječ Gospodnja.

.

Aleluja:

Uskrsnu Krist koji je sve stvorio i smilovao se Ijudskom rodu.

.

Evanđelje:Iv 21,1-19

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: „Idem ribariti.“ Rekoše: „Idemo i mi s tobom.“ Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: „Dječice, imate li što za prismok?“ Odgovoriše mu: „Nemamo.“ A on im reče: „Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.“ Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: „Gospodin je!“ Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: „Donesite ribâ što ih sada uloviste.“ Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: „Hajde, doručkujte!“ I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: „Tko si ti?“ Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: „Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?“ Odgovori mu: „Da, Gospodine, ti znaš da te volim.“ Kaže mu: „Pasi jaganjce moje!“ Upita ga po drugi put: „Šimune Ivanov, ljubiš li me?“ Odgovori mu: „Da,Gospodine, ti znaš da te volim!“ Kaže mu: „Pasi ovce moje!“ Upita ga treći put: „Šimune Ivanov, voliš li me?“ Ražalosti se Petar što ga upita treći put: „Voliš li me?“ pa mu odgovori: „Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.“ Kaže mu Isus: „Pasi ovce moje!“ „Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.“ A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: „Idi za mnom!“

Riječ Gospodnja.

.

Propovijed

U današnjem tekstu iz Djela apostolskih Petar kaže da su apostoli i učenici svjedoci Kristova uskrsnuća, ali da je svjedok i Duh Sveti. Duh Sveti svjedoči u srcima vjernika da je Isus Krist doista uskrsnuo, da je ono što su apostoli svjedočili o Kristovom uskrsnuću doista istina.

Da li taj isti Duh Sveti i nama danas svjedoči da je sve ono što su apostoli svjedočili i što je zapisano u Svetom pismu doista istina? Nije dovoljno samo intelektualno prihvaćanje izvještaja o Kristovom uskrsnuću. U njega treba zaista vjerovati, ono treba biti istina koja nas podiže i pokreće u životu! Nadahnjuju nas ljudi u kojima vidimo takvu vjeru, da ih zaista pokreće vjera u Gospodina i Spasitelja Isusa Krista i njegovo uskrsnuće. Budimo i mi takvi ljudi! Koji će nadahnjivati i ohrabrivati druge na nepokolebljivo svjedočanstvo o pobjedi dobra, istine i života.

Psalam nam kaže:

Jer samo tren traje srdžba njegova, cio život dobrota njegova.

Večer donese suze, a jutro klicanje.”

Samo na tren je Bog izlio svu svoju srdžbu zbog ljudske nepravednosti na Jaganjca Božjeg – Isusa Krista. Samo na tren smo bili obeshrabeni, bez nade. Samo na tren je izgledalo da je mrak trijumfirao nad svjetlom. Samo tri dana je Krist ležao u grobu. Onda je uskrsnuo od mrtvih. A prije toga Bog je stoljećima strpljivo podnosio ljudsku nepravednost. Nakon toga, sve do kraja svijeta Bog nudi svoju radosnu vijest svim ljudima. Nudi nam svoje oproštenje, milost i milosrđe.

Naš život i smrt u Božjoj su ruci. Svrha našeg postojanja jest da proslavimo-uzvisimo Boga. Jer, Božja slava život su i svjetlo svijetu. To možemo činiti radosno, unatoč svim nevoljama i suprotstavljanjima, kada vjerujemo da je Isus Krist pobjednik, da ga je Bog uskrisio od mrtvih. Kada znamo da je On uvijek s nama i kada ga volimo.

Isus pita Petra tri puta da li ga voli i tek onda mu saopćava istinu kakvom će smrću umrijeti. Kada Isusa osobno poznajemo i volimo, te kada mu vjerujemo, onda možemo s radošću i povjerenjem prihvatiti činjenicu da o njemu i ovisimo, da On zna naš početak i kraj, da je On Gospodar našeg početka i kraja. Utješeni smo kada znamo da smo u dobroj i sigurnoj ruci. Isus točno zna kakvom će smrću Petar okončati svoj život. I taj kraj će biti na Božju slavu. Ako živimo Bogu živimo i ako umiremo Bogu umiremo. No u međuvremenu Bog ima životni zadatak za Petra. To je zadatak kojim će također proslaviti Boga; da u svojoj ljubavi prema Kristu, u svojoj slomljenosti i poniznosti bude pastir Božjeg stada, predvodnik apostolskog zbora.

Isus zna kraj ovo životnog puta svakoga od nas. No u međuvremenu ima svrhu i životni zadatak za svakoga od nas. Naš zadatak je da i mi volimo Isusa Krista i da ga u toj ljubavi uzvisujemo, jer to će sigurno donijeti život i dobro ovome svijetu.

Učenici su uz Isusovu pomoć uhvatili mnogo riba, iz mora su izvukli obilan ulov. Bez Isusa učenici nisu mogli uloviti ništa, s Isusom je njihov urod bio obilan. Tako će i naš život proveden s Isusom sigurno donijeti mnogo ploda.

Moguće je da Ivan ovdje ima na umu i simboliku Crkve. Učenici koje podiže i pokreće riječ uskrslog Gospodina započinju raditi i protiv svake nade okupljaju ljude sa svih strana (od svakog naroda, plemena i jezika) u jedinstvenu zajednicu. Ivan naglašava da se mreža nije raskinula, da je ta zajednica jedno i da u Tijelu Kristovom ne bi trebalo biti raskola. Uhvatili su sto pedeset i tri ribe. Značenje tog broja nije sasvim sigurno, no neki izvori kažu da su prirodoznanci starog vremena razlikovali 153 vrste riba, što onda znači da će apostolska mreža obuhvatiti sve različite ljudske obitelji u jednu Crkvu. U ovom tekstu vidimo i aluziju na Euharistiju, uskrsli Gospodin priređuje gozbu svojim učenicima, pruža im kruh i ribu.

U svakom slučaju, što god radili u svome životu činimo to na Božju slavu. Činimo to s vjerom u Kristovo uskrsnuće, u njegovu pobjedu nad zlom i smrću. Tako će biti mnogo lakše završiti ovaj životni put i uči u vječnost s Bogom.

-Isus Petru kaže:

-što god da se desi: “Idi za mnom!”

Pođimo i mi za Isusom što god da se desi. Držimo se čvrsto za njega jer kod njega smo sigurni. Jer u njegovoj ruci je sve:

I moć i bogatstvo,

I mudrost i snaga,

I čast i slava,

I blagoslov i vlast!

Nema života i svrhe izvan njega,

nema spasenja i sigurnosti izvan njega,

nema utjehe i nade izvan njega!

Koliko god da nas progone i pritišću, pridružimo se i mi životom i riječima klicanju:

Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu, blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vijekova!”

-Amen

.

J. K., travanj 2013.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s