Ponosna ili pokajana grešnica (ili grešnik)?

. Preporuke za biblijsko čitanje: 2 Samuelu 12, 7-14; Psalam 32; Poslanica Galaćanima 2, 16-21; Evanđelje po Luki 7, 36 – 8, 3 . Neki dan je kod jedne moje prijateljice na facebooku stajala slika na kojoj je pisalo: “Bolje ponosna grešnica pored toliko lažnih svetica” Zgodno… Kako netko može biti ponosna grešnica? Ja sam…

Jean Calvin – razmišljanje o vidljivoj Crkvi: Koji su znaci i obilježja prave Crkve?

Uvodni dio o sveopćoj Crkvi “A vidjet ćemo koliko je potrebno vjerovati Crkvi. Da bismo došli do preporoda i besmrtnog života treba da nas ona začne, kao što majka začinje svoju djecu, da bi se održali treba da nas izdržava i hrani u svom krilu. Ona je majka svih nas, kojoj je Gospod povjerio sva…