Ti si Petar – Stijena!

Čitanja: Izaija 22, 15.19-23; Psalam 138; Rimljanima 11, 33-36; Matej 16, 13-20 (Propovijed 21. nedjelje kroz godinu A). Ovako govori Jahve, Gospod nad vojskama: »Hajde, idi k onom dvorjaninu, k Šibni, nadstojniku dvora,.. »Lišit ću te tvoje službe, otjerat te sa tvog mjesta; i pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju…

Žito i kukolj

Preporučena čitanja: Poslanica Rimljanima 8, 26-27; Psalam 86; Evanđelje po Mateju 13, 24-43 (Razmišljanja uz 16. nedjelju kroz godinu A) . Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva,…

Krist je nasušna potreba svakog čovjeka

Razmišljanje o Rimljanima 7, 13-25 (Unutarnja borba)   Ovaj tekst iz Pavlove Poslanice Rimljanima predmet je velikih neslaganja među različitim komentarima. Neslaganja su uglavnom usredotočena na to je li “čovjek iz Rimljanima 7” kršćanin ili nekršćanin, odnosno je li to kršćansko ili pred-kršćansko iskustvo. U pogledu ovog pitanja su u povijesti Crkve bila prisutna različita…