Meso i vatra: Reinkarnacija i sveopće spasenje u Origena i u ranoj Crkvi 3. dio

Predavanje s Harvard Divinity School preneseno u tri dijelaPredavač: prof. Charles Stang 

Francesco Botticini The Assumption of the Virgin
3. dio
.

„Prije svega sudjelujte u čitanju Svetih pisama.“

Dopustite mi da zauzmem malo drugačiji pristup sporoj rehabilitaciji uma. Podsjetimo se da svitak u Origenovim rukama na ikoni glasi, „prije svega sudjelujte u čitanju Svetih pisama“. Nije pretjerano reći da je Origen svoj život proveo čitajući, podučavajući i propovijedajući. Ono što je preživjelo od njegovog ogromnog korpusa uglavnom su biblijski komentari i homilije. Čitanje Svetih pisama za Origena nije bilo razonoda. Čitanje Svetih pisama trebalo je polako obnavljati, približiti apokatastazi. Inzistirao je da baš kao što smo mi sastavljeni od tijela, duše i duha, tako je i Sveto pismo: tijelo Svetog pisma je njegovo doslovno značenje; duša i duh njegova su dublja značenja. Nezgrapne primjene Origenove interpretacijske leće nastoje identificirati tri različita značenja: tjelesno, duševno i duhovno. Ali Origen je inzistirao da neki odlomci iz Svetog pisma nemaju tjelesni smisao, niti doslovno značenje. Budući da spisima nisu autori ljudi, već Duh Sveti, svaki detalj – svaka riječ, fraza i prividna nespretnost – ima duhovno značenje.

Spasilački značaj Svetih pisama leži u tim duhovnim značenjima i, što je najvažnije, nema im kraja, barem ne do kraja svih krajeva, „obnove svih stvari“. Do tada nije kraj našem razumijevanju Svetih pisama, pa tako i našem čitanju i ponovnom čitanju Svetih pisama nije kraj. Doslovno značenje Svetih pisama je poput glatke površine iznad koje klizimo. Čitamo zajedno, a zatim iznenada nailazimo na neobičnost, nespretnost ili apsurdnost u naraciji. Ako imamo sreće, ne ostajemo na nogama, već padamo ravno na lice te izbliza ispitujemo o što smo se to sapleli. Ali kad to učinimo, vidimo da ispupčena pukotina otkriva beskonačnu dubinu ispod naših nogu, ponor značenja nad kojim smo klizali s lažnom pouzdanošću. Za Origen je pravo čitanje Svetih pisama trebalo započeti u tom ponoru.

Njegovo razumijevanje spasonosnog značenja Pisma povezano je s njegovim pogledom na utjelovljenje. Krist je jedini um koji nije pao i kao takav Krist je potpuno otvoren za Riječ Božju: Prima je onako kako je svaki um stvoren da čini. Ivanovo evanđelje kaže o Božjoj Riječi: „Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa.“ Sve je stvorenje, dakle, u, od i kroz Božju Riječ; sve stvorenje je stvoreno po Riječi. I Riječ je postala tijelom, Isus iz Nazareta, um koji nazivamo ‘Krist’, a zatim nas je naučio kako „čitati“ ovaj svijet. Čitamo stvaranje kao znakove Božje providnosti, koja također djeluje u nama i oko nas kako bi nas obnovila. I čitamo Sveto pismo, dva testamenta, Stari i Novi. Za Origen oni pružaju sve što ćemo ikada trebati znati i liječe svaku duhovnu bolest od koje ćemo ikada patiti.

Krist nas je naučio čitati Sveto pismo i svojim je dolaskom pretvorio čitavo Pismo u evanđelje ili „dobru vijest“. Ali čak je i ovo evanđelje samo „sjenka Kristova otajstva“. Da ne bismo obožavali riječi na stranici kao da su lažni bog, Origen usmjerava naše oči prema evanđelju kako bi ih pak usmjerio iznad evanđelja ili do drugog evanđelja. Ako je naše evanđelje tekst čije riječi možemo pročitati na stranici, tada postoji još jedno „duhovno“ ili „vječno“ evanđelje na horizontu našeg čitanja. Piše: „Naš zadatak je promijeniti razumno evanđelje u duhovno evanđelje.“ Zadatak je transformirati tjelesni smisao u duhovni smisao, meso riječi u vatru riječi. Svako slovo knjige možemo učiniti plamenom. Vatreno evanđelje uvijek postoji ispred nas i vodi nas kroz mnoge mračne noći, poput Mojsijevog vatrenog stupa u pustinji. Dok to slijedimo, kako mijenjamo meso riječ u vatru riječi, tako se mijenjamo i mi.

Kraj je kao početak i uskrsnuće tijela

Vratimo se središnjim temama reinkarnacije i univerzalnog spasenja. I vratimo se Kristu, umu koji sav plamti Božjim ognjem. To je ono što je bilo namijenjeno svim umovima. Kad se na kraju umovi obnove, oni će se vratiti kao Krist – čak će i Sotona, što je ime koje dajemo umu koji je najdalje pao, biti vraćen na svoje mjesto kao Krist.

No Origen inzistira da je konačna obnova, kraj koji će završiti sve krajeve, „uvijek kao početak.“ Prima facie, ovo nije teško shvatiti: Na kraju ćemo biti takvi kakvi smo bili u početku, vatreni umovi čije su duše i tijela ponovno apsorbirani u prvobitno stanje supstance uma. Ključno je, međutim, da kraj nije potpuno isti kao početak; kraj je kao početak. Dakle, ako je kao na početku, što je isto, a što drugačije? Opet je lakše odgovoriti na prvo: Što je isto? Bili smo goli, i opet ćemo biti. Ono što kraj čini drugačijim jest to što goli umovi više neće pasti. A to može biti samo ako smo nekako trajno promijenjeni dugom dramom posjedovanja duša i tijela u životima i svjetovima. Ako se umovi trajno ne promijene, onda će opet pasti. Što god da se desi umovima, onda ih se kroz njihovo spuštanje u gušća stanja vremena i materije mora temeljno transformirati. Lijek i rehabilitacija ne podrazumijevaju obnavljanje istog, već vraćanje sličnog. I kraj koji je poput početka mora biti poboljšanje, jer će biti stabilan na način na koji na početku nije bio. To me podsjeća na poemu T.S. Eliota “Little Gidding”, četvrti i posljednji dio njegovih četiri kvarteta.

Nećemo prestati s istraživanjem

I kraj svih naših istraživanja

Doći ćemo tamo gdje smo i započeli

I mjesto znam po prvi put.

Kroz nepoznata, nezapamćena vrata

Kad je otkrio posljednju zemlju

Je li to bio početak;

U apokatastazi, umovi će tada „prvi put znati mjesto“. Nešto su naučili, nešto što nisu mogli naučiti da nije bilo njihove grešne pobune i duge, mučne rehabilitacije. Oni će proći kroz tu „nepoznatu, nezapamćenu kapiju“, kroz ista vrata kroz koja su prošli na putu iz vrta, vrata, za koja se kaže u Postanku 3,24 da ih čuva anđeo s plamtećim svjetlucavim mačem. Naoružani znanjem koje će steći na putu, umovi će proći nepovrijeđeni kroz ovo posljednje suđenje vatrom, jer će opet postati sav plamen i mač će smatrati znakom dobrodošlice. Posljednji redovi Eliotovog “Little Gidding” govore ovo, bolje nego što ja mogu:

I sve će biti dobro i

Sve će stvari biti u redu

Kad su jezici plamena sklopljeni

U okrunjeni čvor vatre

I vatra i ruža su jedno.

Eliot možda ima na umu apokatastazu Julijane iz Norwicha više nego Origenovu, kad kaže da će „sve biti dobro“, ali čini se da mu posljednji red o vatri izgleda kao da čita ravno iz Prvih načela: Origen je rekao da obnovljeni um „prima vatru u svim svojim porama i venama i postaje u potpunosti vatra.“ Kolektivno, umovi će tvoriti, po Eliotovim riječima „okrunjeni čvor vatre“.

Origen je shvatio da je apostol Petar onaj koji je jasno najavio apokatastasis panton u Djelima 3, 21, ali petnaesto poglavlje Pavlove Prve poslanice Korinćanima je središnje mjesto njegove nauke o univerzalnom spasenju. U 15,28 Pavao piše: „I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.“ Ta posljednja rečenica, „da Bog bude sve u svemu“, služi kao skraćenica za apokatastazu u Origenovim spisima. A u Prvim načelima nudi tumačenje onoga što bi to moglo značiti.

Pretpostavljam da ovaj izraz, gdje se za Boga kaže da je sve u svemu (1 Kor 15,28), također znači da je on u svakoj pojedinoj osobi. I bit će sve u umu svakog pojedinca na takav način da će biti očišćen od svih mrlja poroka i posve uklonjen svaki oblak opakosti. Tako da može osjetiti ili misliti da će sve biti Bog. Više neće osjećati ništa drugo osim Boga; mislit će Boga, vidjeti Boga, držati Boga; Bog će biti način i mjera svakog njegovog pokreta; i time će Bog biti sve.

Drugim riječima, Bog će biti sve ono što oboženi um vidi, misli i drži. A kad su svi oboženi umovi tako puni, Bog će biti sve u svemu.

Ovaj opis oboženog uma, međutim, odmah postavlja Origenu pitanje je li to stanje koje se može dogoditi u tijelu. Čini se da bi odgovor bio „ne“, jer bi obožen um ponovo upijao svoja hladnija i gušća stanja, tj. svoju dušu i tijelo dok bi se vraćao svojoj vatrenoj prirodi. Čini se da bi odgovor bio „ne“, jer će u apokatastazi svako tijelo postati vatra. No, naravno, Origen ne može tu stati, posebno zbog petnaestog poglavlja Pavlove Poslanice Korinćanima, gdje apostol govori o soma pneumatikonu, „duhovnom tijelu“ (npr. 1 Kor 15,44).

Je li moguće da oboženi um nema tijelo poput našeg, već duhovno tijelo, tijelo koje bi moglo biti oboženo zajedno s umom? Čini se da ovo sugerira da um, jednom oslobođen od svog tijela ovdje – nazovim ga mesom, tada, u apokatastazi, može steći svoje pravo tijelo, svoje duhovno tijelo. Pitanje utjelovljenja je ono koje Origen istražuje u Prvim načelima i može se s pravom smatrati jednim od stalnih pitanja ovog teksta. Možda je glupo od mene pokušati postaviti ovo pitanje pri kraju ovog eseja. Ali moram ga postaviti, jer sve što sam do sada rekao ovisi o našem odgovoru na pitanje tijela. Priznajem da uzimam kao temeljni izvor Origenovu tvrdnju da se “bestjelesni život može razmatrati samo kod Trojstva.” Ako ovu tvrdnju shvatimo ozbiljno, samo su tri božanske osobe bez tijela. To znači da kad je Bog prvi put stvorio, kad je Bog prvi put stvorio umove da prime njegovu vatrenu prirodu, načinio ih je s tijelima. Kasnije će, naravno, oblikovati duše i ono što smo mi u drugoj kreaciji nazvali tijelima. Ali, ipak, nekada je postojalo prvobitno tijelo, duhovno tijelo. Mislim da sebe zavodimo, ako govorimo o prvim umovima kao da su napravljeni zajedno s duhovnim tijelima, jer to sugerira da je Bog stvorio dvije stvari: um i duhovna tijela. Dok mislim da je bliže istini reći da su, po Origenu, umovi duhovna tijela. Drugim riječima, Bog je prvobitno stvorio samo jedno: nazovite to kako želite – um, duh ili duhovno tijelo. To je jedina iskonska stvar koju je Bog stvorio ex nihilo. U svom izvornom stanju bila je sposobna primiti Božju vatru, biti sva plamen. Ali ta jedinstvena supstanca uma bila je i diferencirana, individualizirana i svakom pojedincu je data slobodna volja. I ovom slobodnom voljom mnogi su se umovi još više diferencirali, mimo puke numeričke individualizacije: samo je jedan ostao kao što je učinjen; drugi su se okrenuli i njihova je umna tvar oblikovana u raznovrstan niz duša i tijela. Kao što smo već raspravljali, ovaj raznoliki niz poslužio je kao sredstvo njihove rehabilitacije.

Obećao sam da ću se vratiti pitanju uskrsnuća tijela. Origen je često sumnjičen da potkopava ovu doktrinu, iako ju jasno i nedvosmisleno potvrđuje. lako se može vidjeti zašto je potpao pod takvu sumnju: Ako će se duše i tijela s vremenom ponovno apsorbirati u um, kako onda možemo ispovijedati konačno uskrsnuće tijela? Ali Origen uz pomoć apostola Pavla preokreće naglavačke tu sumnju. On sugerira da je ono što ste navikli zvati svojim tijelom samo hladnija i gušća deklinacija vašeg stvarnog tijela. Ako želite zamisliti kakvo je vaše pravo tijelo, vaše duhovno tijelo, načinjeno od iste umne supstance kao i svako drugo tijelo, tada promatrajte razliku između sjemena koje posadite u zemlju i onoga što izraste iz tla. Vaše se pravo tijelo razlikuje od trenutnog oblika koliko i rascvjetala biljka od poniznog sjemena. Origen ne samo da priznaje uskrsnuće tijela, već usput transformira i ono za što mislimo da je tijelo. Uskrsnuće tijela podudara se s obnovom svih stvari; ili da to kažemo na grčkomanastaza se podudara s apokatastazom.

Znam da je Origenovo tumačenje uskrsnuća tijela kontroverzno i gotovo sigurno heretičko iz perspektive naknadnog pravovjerja. Međutim, sa svakom proteklom godinom, sve manje mi je stalo do kontroverzi, a još manje do Origenove pravovjernosti. U tom duhu želim dati jedan konačni prijedlog. Na kraju, pretpostavljam, Origen je želio da mislimo o Bogu kao da je stvorio samo jednu stvar, neku vrstu iskonske supstance uma, koja je trebala poslužiti kao spremnik njegove vatre. Po Eliotovim riječima, ovo je trebao biti krunski „čvor vatre“ za Božji um. Na kraju koji je poput početka, u apokatastazi, ovi vatreni umovi, svi oboženi, opet će postati duhovna tijela. Samo je pola koraka, možda i manje, da zamislimo kako Origen kaže da je Bog za sebe načinio tijelo – nas. Mi smo Božje tijelo. Drama pada i obnove umova, vođena njihovim bratom Kristom, ujedno je i drama silaska, rastvaranja i eventualnog uskrsnuća Božjeg tijela, čiji smo svi mi bitan i neotuđiv dio. Prema Origenu, Bog nas doslovno privlači da se vratimo u Bogu, kao Božje tijelo. Do tada, Bog je u određenom smislu nenamješten, čak deformiran, još ne „sve u svemu“. Od mesa do vatre: Naše uzastopne reinkarnacije u službi su naše eventualne kolektivne obnove; i naša obnova, naše uskrsnuće, je skroz doslovno, i ništa manje od Božje posljednje reinkarnacije.

Origen danas, i sutra

Vrijeme je da ovo zaključimo. Dopustite da ispunim neka ranija obećanja. Prvo, Origenova osuda: Osuđen je na ekumenskom saboru iz šestog stoljeća u vrijeme kad je bizantski car očajnički pokušavao objediniti svoje carstvo, slomljeno teološkim raspravama o prirodi i osobi Krista utjelovljenog. Zašto je Origen postao meta 300 godina nakon svoje smrti? Ukratko, postojao je mali monaški pokret koji je inspiraciju pronalazio u njegovim spisima i propovijedao univerzalno spasenje u kojem će se svi pali umovi, uključujući i Sotonin, spasiti i obnoviti kao jednaki Kristu. Dok je takva vrsta mašte bila zakonita u trećem stoljeću, prije nego što je carstvo počelo aktivno nadzirati granice pravovjerja, to više nije bilo dopušteno u šestom stoljeću, karakteriziranom tjeskobnom ortodoksijom i političkim potresima. Car Justinijan u osnovi je odobrio Origenovu osudu kao sredstvo za privlačenje frakcije koja nije cijenila njegovo smjelo tumačenje uskrsnuća tijela, niti njegovo inzistiranje na univerzalnom spasenju. Između ostalog, biskupi su se brinuli da bi propovijedanje univerzalnog spasenja narušilo pobožnost ljudi: Zaključili su da ako ih ne bi motivirali strahom od suda i vječnih muka, ljudi bi oslabili u svojoj vjeri. Unatoč osudi, kršćani na Istoku i Zapadu nastavili su čitati Origena, a njegov se utjecaj nastavio širiti. Može se vjerojatno govoriti o podzemnom origenizmu u povijesti kršćanstva, o podzemnoj rijeci koja povremeno izlazi na površinu.

Polako se pojavljuje od početka dvadesetog stoljeća, kada je skupina rimokatoličkih teologa vodila inicijativu za oživljavanje Origena, dijelom tako što su njegove spise ponovno učinili dostupnima publici. No, prevladati koncilsku osudu nije lako, pa je u mnogim krugovima još uvijek odbačen kao heretik, kao upozorenje onima koji su skloni špekulacijama i maštovitim letovima. (Jer, naravno, Bog očito želi ograničiti vašu maštu.)

Ipak, zanimanje za Origena traje i čak raste. Počeo sam danas popodne s ikonom Eileen McGuckin kao dokazom o rastućem interesu i kao sofisticiranim komentarom ironije Origenova utjecaja i sramote. Nekoliko godina služio sam kao učitelj našem pokojnom i voljenom biskupu Tomu Shawu. Posljednjih godina svog života pročitao je cjelokupne Origenove Prve principe te mogu reći da je bio prilično zaokupljen time i utješio se, kao i ja, Origenovom vjerom u našu eventualnu obnovu. Pridružio sam se da podržim napore za Origenovu rehabilitaciju u Episkopalnoj crkvi, kroz rezoluciju na Općoj konvenciji.

Međutim, sve ovo postavlja pitanje: Što nam Origen danas može ponuditi? Pokušao sam vam dati okus toga u posljednjih sat vremena, ali dopustite mi da završim s pokušajem sažetka. S Origenom ulazimo u kršćansku imaginaciju gdje je svaki detalj našeg utjelovljenja – gdje i kako postajemo meso i s kime – dakle, svaki detalj prilika za napredak prema rehabilitaciji. Naša individualna rehabilitacija zamišljena je kao korak u dugoj i zajedničkoj koreografiji univerzalnog spasenja, obnove svih stvari, ljudskih i neljudskih, uključujući i našu braću i sestre, anđele i demone. S Origenom mi shvaćamo svoje tijelo, ne kao antagonističko oblaganje našeg duha, već kao duh koji čezne za tim da opet bude željezo u Božjoj vatri. Uči nas da se vidimo reflektirane na stranici Svetih pisama kao u zrcalu: Jednako kao što slova teže biti duh, tako i meso teži plamtjeti. Oslobađati Pismo od doslovnog znači osloboditi se od mesa. A zagledati se u ogledalo Svetih pisama znači zagledati se u mise en abîme (bezdanost), dva ogledala postavljena jedan nasuprot drugome, proizvodeći ono što se čini beskonačnim nizom razmišljanja. Bit će kraj našim mnogim reinkarnacijama i našim mnogim, sve dubljim, čitanjima Svetih pisama, ali sa srećom – rekao bih milostivo – toga kraj još nije na vidiku. Što nam danas nudi Origen? Vrijeme i čežnju: vrijeme u kojem treba čeznuti.

 
Prilagodio i preveo: J. K.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s