O “Novoj perspektivi na Pavla”

Teološki pokret nazvan “Nova perspektiva na Pavla” nameće neka vrlo važna pitanja tradicionalnom protestantizmu. Nisu li protestantski i evangelikalni kršćani u tumačenju Svetog pisma suviše pod utjecajem protestantske tradicije? Isto kao i katolički i pravoslavni kršćani… No razlika je ta što katolici i pravoslavci svoju tradiciju i autoritet Crkve otvoreno prihvaćaju kao izvor vjere, dok…