Advaita Vedanta i kršćanska vjera, dijalog – esej

Ovaj esej predstavlja uvod u evoluciju duhovnog i teološkog susreta između Advaita Vedante i kršćanstva. Poseban naglasak daje doprinosu dvojice novijih rimokatoličkih teologa, Richarda De Smeta i Swamija Abhishiktanande (Henri Le Saux), koji su nastojali shvatiti značenje i značaj hinduističkog učenja o nedualnosti za kršćansku teologiju i duhovnost. Dok je De Smet pokušavao povezati doktrinu…