Molitva: snaga kršćanskog hedonizma – By John Piper About Christian Hedonism

Autor: John Piper Prijevod: Ivana Pehar . Kršćanske hedoniste ponekad pitaju: „Jeste li voljni patiti kako bi se Bog proslavio?“ Drugim riječima, jeste li voljni odreći se svih radosti ako bi se Bog tako mogao proslaviti? Stvar je u tome da se, kod ovog pitanja, kršćanski hedonisti nađu u dilemi. Ako odgovorimo negativno, odnosno ako…

Ti si Petar – Stijena!

Čitanja: Izaija 22, 15.19-23; Psalam 138; Rimljanima 11, 33-36; Matej 16, 13-20 (Propovijed 21. nedjelje kroz godinu A). Ovako govori Jahve, Gospod nad vojskama: »Hajde, idi k onom dvorjaninu, k Šibni, nadstojniku dvora,.. »Lišit ću te tvoje službe, otjerat te sa tvog mjesta; i pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju…

Žito i kukolj

Preporučena čitanja: Poslanica Rimljanima 8, 26-27; Psalam 86; Evanđelje po Mateju 13, 24-43 (Razmišljanja uz 16. nedjelju kroz godinu A) . Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva,…

Krist je nasušna potreba svakog čovjeka

Razmišljanje o Rimljanima 7, 13-25 (Unutarnja borba)   Ovaj tekst iz Pavlove Poslanice Rimljanima predmet je velikih neslaganja među različitim komentarima. Neslaganja su uglavnom usredotočena na to je li “čovjek iz Rimljanima 7” kršćanin ili nekršćanin, odnosno je li to kršćansko ili pred-kršćansko iskustvo. U pogledu ovog pitanja su u povijesti Crkve bila prisutna različita…

Nije zlato sve što sja – ili što je Crkva i koja su joj obilježja?

Mnogi vjernici misle da je obilježje i uloga Crkve prvenstveno to da se svi mi dobro slažemo, te ugodno družimo i zabavljamo. Međutim, iako je sve to dobro i poželjno to nije glavno obilježje Crkve. Ako se želiš sa svima dobro slagati i osjećati ugodno, postoje na deseci svjetovnih interesnih klubova i udruga. Iskreno, ja…

Blaženi oni koji čuvaju propise Njegove, čitavim srcem Njega traže!

Preporučena čitanja: 1 Korinćanima 2, 6-10; Psalam 119, 1-34; Matej 5, 17-37 (Propovijed 6. nedjelje kroz godinu A) . Ima onih koji vjeruju da Božji Zakon više ne vrijedi za nas kršćane. Oni misle da je, s obzirom da smo u milosti Božjoj, a Duh Isusov nas savjetuje i vodi, dovoljno slušati neki unutarnji glas…

“Budi krotak u poslu svojem…”

Što je i kakva je prava krotkost? . . Preporučena čitanja: Psalam  68 1-11; Hebrejima 12, 18-24; Luka 14, 1.7-1 (Propovijed 22. nedjelje kroz godinu C) . Jedne subote dođe on u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu… Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu:  »Kada te tko pozove…